Delizie Di Calabria | Ristretto

החברה נוסדה בשנת 1985 ע״י משפחת סקאליס ממחוז קלאבריה שבדרום איטליה במטרה לשמר את מסורת הכנת פלפלים חריפים כבושים ומגוון מתכונים שונים המבוססים עליהם.

השלב הראשוני בתהליך הקמת המפעל היה איסוף מידע מתושבים ותיקים שהגיעו לאזור מדרום אמריקה ויוון על מתכונים ושיטות שימור מסורתיות. הידע שהתקבל מהאכלוסייה היה הבסיס לפיתוח החברה ומגוון המוצריה.

היום החברה מייצרת עשרות סוגים של מוצרי מזווה המשלבים פלפלים חריפים הגדלים באזור.