La Baleine | Ristretto

חברת La Baleine שבצרפת נוסדה בשנת 1975 כחברה משפחתית אשר הידע בה עובר מאב לבן באופן מסורתי.

בתחילה התבצע שיווק המלח לחנויות מקומיות ולאחר מכן התפתח בהדרגה עם כניסתו של מלח Guérande למגוון המוצרים.

קצירת המלח מתבצעת באמצעים מסורתיים ידניים שלא השתנו כבר עשרות רבות של שנים ועל ידי בעלי מקצוע מוכשרים ומיומנים.

המלחים של La Baleine מיוצרים בסטנדרטים גבוהים והם בעלי תעודות איכות אירופאיות רבות.

קטלוג מוצרים