Ponthier | Ristretto

אנדרה‭ ‬פונטייה, ‬הקים‭ ‬את‭ ‬החברה‭ ‬הנושאת‭ ‬את‭ ‬שמו‭ ‬לפני‭ ‬למעלה‭ ‬60‭ ‬שנים‭ ‬בליבו‭ ‬הירוק‭ ‬של‭ ‬איזור‭ ‬לימוזין‭ ‬בצרפת. ‬החברה, ‬העוברת‭ ‬מאב‭ ‬לבן, ‬התפתחה‭ ‬עם‭ ‬השנים‭ ‬ומתקני‭ ‬הייצור‭ ‬והמעבדות‭ ‬שלה‭ ‬הפכו‭ ‬מתוחכמים‭ ‬ומשוכללים‭ ‬יותר. ‬כל‭ ‬זאת‭ ‬מבלי‭ ‬לוותר‭ ‬על‭ ‬סימני‭ ‬ההיכר‭ ‬של‭ ‬פונטייה: ‬כבוד‭ ‬לחומרי‭ ‬הגלם‭,‬‭ ‬למסורת‭ ‬הייצור‭ ‬ולאיכות‭ ‬הסביבה. ‬

הפרי‭ ‬נבחר‭ ‬בקפידה‭ ‬ממגדלים‭ ‬מוכרים, ‬ואילו‭ ‬המתכונים‭ ‬המסורתיים‭ ‬המבוססים‭ ‬על‭ ‬ידע‭ ‬רב‭ ‬שנים. ‬

השימוש‭ ‬במגוון‭ ‬מוצרי‭ ‬פונטייה‭ ‬נפוץ‭ ‬אצל‭ ‬שפים‭ ‬בכל‭ ‬רחבי‭ ‬העולם, ‬בשל‭ ‬תחושת‭ ‬אותנטיות‭ ‬שהוא‭ ‬מעניק‭ ‬ונוחות‭ ‬השימוש‭ ‬בחומרים.

‬לחברה‭ ‬מגוון‭ ‬מוצרי‭ ‬ערמונים‭ ‬והיצע‭ ‬רחב‭ ‬ביותר‭ ‬של‭ ‬מחיות‭ ‬פרי‭ ‬לשימושים‭ ‬שונים‭.‬

קטלוג מוצרים

כתבה על המותג