Antonio Mattei | Ristretto

בית‭ ‬החרושת‭ ‬לעוגיות '‬אנטוניו‭ ‬מטאי‭' ‬הוקם‭ ‬בשנת‭ ‬1858‭ ‬בעיר‭ ‬פראטו‭ ‬שבאיטליה.

‬מאז‭,‬ הפכו‭ ‬העוגיות‭ ‬לסימן‭ ‬היכר‭ ‬איזורי‭ ‬הידוע‭ ‬בכל‭ ‬העולם‭. ‬בשנת‭ ‬1908‭ ‬נרכש‭ ‬המפעל‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬ארנסטו‭ ‬פנדופיני‭,‬ אופה‭ ‬ותיק‭ ‬במפעל‭ ‬והוא‭ ‬שפיתח‭ ‬את‭ ‬קווי‭ ‬המוצרים‭ ‬הנמכרים‭ ‬עד‭ ‬היום.

‬מתכונים‭ ‬סודיים, ‬הקפדה‭ ‬על‭ ‬חומרי‭ ‬גלם‭ ‬איכותיים‭ ‬וטבעיים‭ ‬ומחויבות‭ ‬עמוקה‭ ‬לשמירה‭ ‬על‭ ‬המסורת‭ ‬‮–‬‭ ‬הן‭ ‬אבני‭ ‬היסוד‭ ‬במפעל‭ '‬אנטוניו‭ ‬מטאי‭' ‬מאז‭ ‬ועד‭ ‬היום‭.

קטלוג מוצרים‬